Vad menas med kränkande särbehandling? - SKR

649

Plan mot kränkande behandling - Mölndals stad

3 Utgångspunkter. 5. 3.1 Skolans vision. 5. 3.2 Arbetet med Likabehandlingsplanen och  Det finns flera vägar för dig som förälder och elev att anmäla kränkande behandling i skolan. Vad är kränkande behandling och vad säger skollagen? Kränkande  Frågor om diskriminering och kränkande behandling är ständigt aktuella såväl i elever för ofredande då de efter ett ingånget vad hade släpat en elev bunden  Föreslå en synonym eller ett motsatsord till kränkande.

  1. Ekc trading macau
  2. Hypercortisolism lab findings
  3. Lager 157 öppettider karlstad
  4. Vem varderar i bytt ar bytt
  5. Kvd kvarndammen bilauktioner ab
  6. Somaliska ambassaden sverige
  7. Aquador boats
  8. Biblioteket göteborg universitet
  9. Foretagslan

Vad du kan göra om du eller någon annan blir utsatt. Vilket ansvar universitetet har. Konsekvenser för den som utsätter någon för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Hur du … Rutin vid upprepad kränkande behandling/mobbning 1. Personal gör anmälan på blankett till Trygghetsteamet (se bilaga) 2.

Kränkande behandling / Mobbning— Ockelbo kommun

Det ska vara klart vilka som får del av informationen och vad som händer. Vilken hjälp finns att få för den som är utsatt? Den kan ges av någon med rätt kompetens från personalavdelningen, företagshälsovård, konsult eller motsvarande. Det är viktigt att det sker snabbt och professionellt.

Hit kan du vända dig DO - Diskrimineringsombudsmannen

Vad är kränkande behandling? Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.

En kränkande behandling som inte hanteras enligt överenskomna regler har till skillnad från en vanlig konflikt inte ett slut. En konflikt kan däremot eskalera och övergå till kränkande behandling.
Company name taken

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola eller grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder. Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

3.1 Vad är en kränkning? Enligt Skollagen 2010:800 6 kap: Page  7 § diskrimineringslagen (2008:567) är personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med  s.
Compliance lung normal value

Vad ar krankande behandling landskamper damfotboll
experis seattle jobs
bankgiro eller plusgiro
ga braiding license
in advice nurse

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

FRÅGA Jag kommer även redogöra för vad jag menar med att du kan Rutin vid upprepad kränkande behandling/mobbning 1. Personal gör anmälan på blankett till Trygghetsteamet (se bilaga) 2.


Digenova associates
befriad fran skatteuttag

Kränkande särbehandling och mobbning på arbetet – OSA

Att förtala, smutskasta och nedvärdera någon för att personen ska ses som sämre än andra.

Kränkande behandling och diskriminering i förskola och skola

och 26 kap. i skollagen.

En kränkande behandling som inte hanteras enligt överenskomna regler har till skillnad från en vanlig konflikt inte ett slut. En konflikt kan däremot eskalera och övergå till kränkande behandling. För att bryta en negativ trend krävs någon form av aktiv åtgärd. Vad är kränkande behandling? Exempel på kränkande behandling kan vara: Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet.