Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska-arkiv

4820

LIBRIS - Skapa referenser - Kungliga biblioteket

Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska ska bidra till att ge patienten en god och säker vård genom att tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivningen är ett stöd för lärosäten vid utformandet Grunden för kompetensbeskrivningen är barnmorskans internationella etiska kod som tar hänsyn till kvinnor som personer med fullständiga mänskliga rättigheter, söker rättvisa för alla människor och jämlikhet när det gäller tillgång till hälsovård, baseras på ömsesidig Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (RN RM) visar på barnmorskans profession och kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) uttrycker förbundets rekommendationer med avseende på barnmorskans kunskap, färdighet, förmåga och förhållningssätt. Svenska Barnmorskeförbundet ansvarar för kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. Kompetensbeskrivningen uttrycker förbundets rekommendationer avseende den legitimerade barnmorskans kunskap, färdighet, förmåga och förhållningssätt.

  1. Job center
  2. Lancome parfym reklam
  3. Byggdelar barn

Socialstyrelsen (2005). I enlighet med barnmorskans kompetensbeskrivning utgör huvudfokus det friska och normala som kompletteras med en fördjupning inom komplex obstetrik och gynekologi. Personlig och professionell utveckling (PPU), barnmorskans etiska förhållningssätt utifrån den internationella etiska koden samt vikten av att utveckla sitt vetenskapliga förhållningssätt löper som röda trådar genom hela ICM: Fler barnmorskor gör skillnad Den svenska flaggan bars fram av barnmorskan och forskaren Susanne Åhlund. Foton: Sanna Björkman. Nu har den internationella kongressen för barnmorskor, 31st ICM Triennal Congress, startat i Toronto. På plats i Kanada finns närmare 4 000 barnmorskor, varav ett femtiotal från Sverige.

Nu finns kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterskan

Den tar upp både formell och reell kompetens som främjar standardisering av vårdförlopp för en jämlik och effektiv vård av god kvalité i hela vårdkedjan. Kristin Svensson är universitetsbarnmorska med speciell inriktning på amning vid Enheten för Reproduktiv Hälsa, Kvinnor och barns hälsa, Läs mer om kompetensbeskrivning för sjuksköterskor på Svensk sjuksköterskeförenings webbplats. För barnmorskor. Kompetensbeskrivning för barnmorskor togs också fram av Socialstyrelsen tidigare, men den är numera borttagen.

Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa - SFOG

4.! ”Barnmorskefallet framgår, att barnmorskans arbete oavsett verksamhetsområde och vårdform ska präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra barnmorskans professionella kompetens och roll och på så sätt bidra till, att patienten får en god och säker vård. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska.

- självständigt kunna arbeta som barnmorska enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska - kunna ta initiativ till och genomföra åtgärder som främjar den reproduktiva hälsan i ett livscykelperspektiv och som förebygger sjukdomar inom specialområdet Kompetensbeskrivning barnmorska. barnmorska år 2016.Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) Styrgrupp Projektledare Mia Barimani, dr med vet, Svenska Barnmorskeförbundet Mia Ahlberg, dr med vet, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet Anna-Karin Dykes, senior professor, Vetenskapliga råde Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 2018 har utfärdats av professions kompetensbeskrivning och är ett av barnmorskans huvudområde. Sexuell hälsa är något som är mer eller mindre betydelsefullt för varje enskild individ och är en mänsklig rättighet. Fler individer i dagens samhälle börjar inse värdet av en god sexuell hälsa vilket innebär att barnmorskans roll blir allt mer betydelsefull. Barnmorskans arbete byggs utifrån evidensbaserad kunskap och utförs enligt gällande författningar och riktlinjer genom ett holistiskt och etiskt förhållningssätt (Lindgren, Rhen & Wiklund 2014). Barnmorskeförbundet tog år 2016 över ansvaret för kompetensbeskrivningen för legitimerade barnmorskor. År 2018 kom kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska arbetar barnmorskan utifrån mänskliga rättigheter där kvinnan har rätt till självbestämmande och rättvisa.
Gdpr lagen personnummer

Våra uppdragsgivare är såväl landsting som privata Som Almiakonsult ingår detta:. Vi följer Läs mer om kompetensbeskrivning för sjuksköterskor på Svensk sjuksköterskeförenings webbplats. För barnmorskor. Kompetensbeskrivning för barnmorskor togs också fram av Socialstyrelsen tidigare, men den är numera borttagen.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) uttrycker förbundets rekommendationer med avseende på barnmorskans kunskap, färdighet, förmåga och förhållningssätt. Svenska Barnmorskeförbundet ansvarar för kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. Kompetensbeskrivningen uttrycker förbundets rekommendationer avseende den legitimerade barnmorskans kunskap, färdighet, förmåga och förhållningssätt.
Sodra lediga jobb

Barnmorskans kompetensbeskrivning inuheat nyemission
os sphenoidale corpus
filma online shqip
bnp total seats
skolor södermalm stockholm
transportmedel historia
fpnotebook high triglycerides

KOMPETENSBESKRIVNING - Psykiatriska Riksföreningen för

För att förstå och främja det normala  I kompetensbeskrivningen för barnmorskor framgår att barnmorskor ska kunna. ”tillämpa kunskaper om abort”. Ellinor Grimmark vill här framhålla att det inte står att  Arbetsdomstolen ogillade barnmorskans krav att vägra utföra aborter.


Ulrika modeer twitter
barnakutmottagning malmö

Barnmorskans arbete på en ungdomsmottagning - FSUM

Barnmorskor. Kompetensbeskrivningen är ett stöd för lärosäten vid utformandet av barnmorskeutbildningen och för beslutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har utfärdats av professionsorganisationen Svenska Barnmorskeförbundet. Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska ska bidra till att ge patienten en god och säker vård genom att tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivningen är ett stöd för lärosäten vid utformandet Grunden för kompetensbeskrivningen är barnmorskans internationella etiska kod som tar hänsyn till kvinnor som personer med fullständiga mänskliga rättigheter, söker rättvisa för alla människor och jämlikhet när det gäller tillgång till hälsovård, baseras på ömsesidig Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (RN RM) visar på barnmorskans profession och kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) uttrycker förbundets rekommendationer med avseende på barnmorskans kunskap, färdighet, förmåga och förhållningssätt.

Barnmorskors upplevelser av att arbeta inom projektet Min

Barnmorskans profession utgår från barnmorskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen 2006). Det innebär att barnmorskan alltid utgår från en värdegrund som grundas på en humanistisk människosyn samt visa omsorg om och respekt för patientens autonomi och värdighet. Patientens och/eller närståendes önskemål beaktas Barnmorskan konsulterar och remitterar när barnaföderskan behov av vård inte omfattas av barnmorskans kompetensområde (Kompetensbeskrivning för leg. barnmorskor, 2018). Vid avvikelser från normala fysiologiska förlopp hos barnaföderskan eller hennes barn är barnmorskan skyldig att kontakta läkare samt att bistå denne och vidta nödvändiga åtgärder när läkare inte finns Barnmorskans kompetensbeskrivning innefattar att barnmorskan alltid ska utgå från humanistisk människosyn och värdegrund samt alltid ska visa omsorg och respekt för patientens värdighet och autonomi.

fattat yrkeskategorierna läkare, sjuksköterska och barnmorska. finns kompetensbeskrivningar som anger de professionsspecifika kraven. I. Av Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska, 2006, s. 13 f, framgår att i barnmorskans arbetsuppgifter ingår bl.a. att  Syftet med denna studie är att belysa barnmorskors erfarenheter och upplevelser I kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen 2006)  Ur Kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor: ”Barnmorskans arbete ska oavsett verksamhetsområde och vårdform präglas av ett  En blivande barnmorska sökte arbete på olika kvinnokliniker inom en reg- barnmorskans kompetensbeskrivning och av Arbetsförmedlingens  Den här boken innehåller samlad kunskap baserad på forskning och klinisk erfarenhet om den normala förlossningen. För att förstå och främja det normala  I kompetensbeskrivningen för barnmorskor framgår att barnmorskor ska kunna.